ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2016

13/09/2016

Es celebrarà el pròxim dimarts dia 13 de setembre a l'EspaiCaixa de la ciutat de Girona.

La Junta Directiva de Tribuna de Girona, en la seva darrera sessió, ha pres l’acord de convocar

Assemblea General Ordinària pel proper dia 13 de setembre a l’Espai Caixa, a la Plaça Poeta Eduard Marquina núm. 10, amb el següent ordre del dia:

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

1ª Convocatòria: 12:30 hores

2ª Convocatòria: 13:00 hores

 

Ordre del dia:

 

1‐ Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

2‐ Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici anterior.

3‐ Informació relativa a l’entitat

4‐ Precs i preguntes

 

Els socis podran assistir personalment o degudament representats mitjançant una delegació diferida per escrit a un altre soci.

 

Es pot confirmar l’assistència a l’assemblea mitjançant l’adreça de correu electrònic:

web@tribunadegirona.com

 

TRIBUNA DE GIRONA