ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

09/11/2018

Es celebrarà el proper divendres 9 de novembre a Espai Caixa Girona

La Junta Directiva de Tribuna de Girona, en la seva darrera sessió, ha pres l’acord de convocar

Assemblea General Ordinària pel proper dia 9 de novembre a  l’Espai Caixa, a la Plaça Poeta Eduard Marquina núm. 10, amb el següent ordre del dia:

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

1ª Convocatòria: 16:45 hores

2ª Convocatòria: 17 hores

 

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior

 2- Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes dels exercicis anteriors

 3- Informació de les activitats dels darrers exercicis.

 4- Relleu del Sr. Jordi Corominas 

 5- Canvi seu social del carrer Sta. Clara de Girona a la Pl. Poeta Marquina de Girona

 6- Renovació de càrrecs

7- Precs i preguntes

 

Els socis podran assistir personalment o degudament representats mitjançant una delegació diferida per escrit a un altre soci.

 

Es pot confirmar l’assistència a l’assemblea mitjançant l’adreça de correu electrònic:

hola@tribunadegirona.com

 

TRIBUNA DE GIRONA