Assemblea General Ordinària 2020

19/02/2020

La Junta Directiva de Tribuna de Girona, en la seva darrera sessió, ha pres l’acord de convocar Assemblea General Ordinària pel poper dia 19 de febrer a l’Espai Caixa de Girona a la Plaça Poeta Eduard Marquina núm. 10

La Junta Directiva de Tribuna de Girona, en la seva darrera sessió, ha pres l’acord de convocar Assemblea General Ordinària pel poper dia 19 de febrer a l’Espai Caixa de Girona a la Plaça Poeta Eduard Marquina núm. 10

L'ordre del dia és el següent:

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1ª Convocatòria: 16,45h

2ª Convocatòria: 17,00h

 

Ordre del dia:

1-     Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior

2-     Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes dels exercicis anteriors

3-     Informació de les activitats del darrer exercici

4-     Informació de les activitats d’aquest any

5-     Campanya de nous socis

6-     Precs i preguntes

 

El socis podran assistir personalment o degudament representats mitjançant una delegació diferida per escrit a un altre soci.

Es pot confirmar l’assistència a l’assemblea mitjançant l’adreça de correu electrònic: hola@tribunadegirona.com

Ben cordialment

TRIBUNA DE GIRONA