Assemblea General Ordinària

22/12/2010

El proper 22 de desembre a les 19:00 a l'Auditori Narcís de Carreras. Podeu consultar l'odre del dia a dins l'enllaç.

Benvolgut soci,

La Junta Directiva de Tribuna de Girona, en la seva darrera sessió, ha pres l’acord de convocar Assemblea General Ordinària pel proper dia 22 de desembre de 2010, a l’Auditori Narcís de Carreras de ‘la Caixa’, al carrer Santa Clara núm. 11 de Girona, amb el següent ordre del dia:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA

1ª Convocatòria: 19:00 hores
2ª Convocatòria: 19:30 hores

Ordre del dia:

1-     Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2-     Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2009
3-    
Situació actual dels càrrecs de l’entitat.
4-     Informació relativa a l’entitat
5-     Precs i preguntes

Els socis podran assistir personalment o degudament representats mitjançant una delegació diferida per escrit a un altre soci.

Es pot confirmar l’assistència a l’assemblea mitjançant l’adreça de correu electrònic: web@tribunadegirona.com