Assemblea General Ordinària

14/07/2011

La Junta Directiva de Tribuna de Girona convoca l'Assemblea General Ordinària pel pròxim dijous 14 de juliol a les 18:00 de la tarda.

Girona, 28 de juny de 2011 Benvolgut soci, La Junta Directiva de Tribuna de Girona, en la seva darrera sessió, ha pres l’acord de convocar Assemblea General Ordinària pel proper dia 14 de juliol a l’Espai Caixa, a la Plaça Poeta Eduard Marquina núm. 10 , amb el següent ordre del dia: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÁRIA 1ª Convocatòria: 18:00 hores 2ª Convocatòria: 18:30 hores Ordre del dia: 1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 2- Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2010 3- Informació relativa a l’entitat 4- Precs i preguntes Els socis podran assistir personalment o degudament representats mitjançant una delegació diferida per escrit a un altre soci. Es pot confirmar l’assistència a l’assemblea mitjançant l’adreça de correu electrònic: web@tribunadegirona.com Ben cordialment,